คณะกรรมการบริษัท

นายอาลก โลเฮีย
นายอาลก โลเฮีย
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 นางสุจิตรา โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายระเฑียร ศรีมงคล
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายอมิต โลเฮีย
นายอมิต โลเฮีย
 • กรรมการ
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ดร.ศิริ การเจริญดี
ดร.ศิริ การเจริญดี
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
นายคณิต สีห์
นายคณิต สีห์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายซันเจย์ อาฮูจา
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
 • กรรมการอิสระ