ฝ่ายบริหาร

 นางสุจิตรา โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายซันเจย์ อาฮูจา
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Combined PET
นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ท
นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ IOD
นายคริสโตเฟอร์ แอนโทนี่ เคนนีลลี่
นายคริสโตเฟอร์ แอนโทนี่ เคนนีลลี่
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Fibers
นายคลอส โฮซ
นายคลอส โฮซ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
นายอโชค เจน
นายอโชค เจน
 • ผู้ควบคุมดูแล
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี