ฝ่ายบริหาร

 นางสุจิตรา โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายซันเจย์ อาฮูจา
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายโรเบอร์โต้ เบททีนี
นายโรเบอร์โต้ เบททีนี
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่
นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่
 • ผู้อำนวยการ และ เลขานุการบริษัท
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี