ฝ่ายบริหาร

 นางสุจิตรา โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธาน ESG Council
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 • ประธานบริหารธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว)
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายซันเจย์ อาฮูจา
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ท
นายอะลาสแตร์ มาร์ค พอร์ท
 • ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives
 • กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง
นายดีโก้ โบรี่
นายดีโก้ โบรี่
 • ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers
 • กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง
นายเคลาซ์ โฮลซ์
นายเคลาซ์ โฮลซ์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์มา
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี