คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

นายอาลก โลเฮีย
นายอาลก โลเฮีย
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายระเฑียร ศรีมงคล
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายคณิต สีห์
นายคณิต สีห์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว)
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์