นายอาลก โลเฮีย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจุบันเรามีการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำใน กลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดทั่วโลก สำหรับเราความพึงพอใจ หมายถึง การไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนา ในขณะที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เรายังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอรายงานประจำปี 2561 ให้กับทุกท่าน และยิ่งไปกว่านั้นคือการได้มาชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทฯ และอุตสาหกรรมของเรา รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในภาพรวมที่กำลังก่อตัวขึ้น แน่นอนว่าเราประสบความสำเร็จในการเติบโตที่ผ่านมาได้อย่างน่าทึ่ง จากการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ภายในขององค์กร และการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความทุ่มเทและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องของทีมงานที่มีความสามารถของเรา และจรรยาบรรณในการทำงานอย่างสม่ำเสมอด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

“ฉันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได้ แต่ฉันสามารถปรับใบเรือให้ไปถึงปลายทางของฉันได้เสมอ”

--จิมมี่ ดีน

บรรลุผลตามแผนการปฏิรูปของเรา

เราบรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้ในแผนการปฏิรูปของเราด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ดังที่เราได้กำหนดเป้าหมายของเราไว้อย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังคงดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ ค่านิยมของเราจะช่วยย้ำเตือนให้รู้ว่าเราต้องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยั่งยืน ผมเชื่อว่าเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในค่านิยมเหล่านั้นเช่นกัน

ไอวีแอลยังคงส่งมอบกลยุทธ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุการเติบโตที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน เรากำลังสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนจากธุรกิจที่หลากหลายที่เราได้พัฒนาขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการบูรณาการ และการดำเนินงานในระดับโลก รวมถึงการกระจายความเสี่ยงไปสู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (HVA) ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานการเติบโตของการปฏิรูปของเราผ่านรูปแบบ "ชนะและขยายขนาด" การควบรวมกิจการ และนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยแนวทางความรับผิดชอบของเราต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บุคลากรและวัฒนธรรมของเรา การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เราสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ของเราที่ผลักดันให้ไอวีแอลดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ความสำเร็จในระยะยาวเริ่มต้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผมเชื่อว่าการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ของเราเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการที่ไอวีแอลสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในปัจจุบัน พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของการปฏิรูปที่บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยก้าวจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ในทวีปเอเชียมาเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในระดับโลก พวกเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจ การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และการรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการและความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผมเชื่อมั่นป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการมีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดีเป็นผู้วางรากฐาน

เรากำลังสร้างไอวีแอลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความโดดเด่นที่ขับเคลื่อนไอวีแอล ในปี 2561 คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่ความเติบโตดังนี้

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities
 • เราร่วมมือกับผู้ผลิต 2 รายในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อเข้าซื้อโรงงาน PTA-PET ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จใน Corpus Christi ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 และ 2564 โดยโรงงานดังกล่าวจะเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดในทวีปอเมริกาเหนือ และจะเพิ่มกำลังการผลิตจากที่มีอยู่เดิมของไอวีแอลถึง 800,000 ตันต่อปี
 • เราได้เริ่มดำเนินกิจการโรงงาน IPA ที่มีกำลังการผลิต 220,000 ตันต่อปีในเมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ซึ่งเชื่อว่าโรงงานที่เมืองดีเคเตอร์นี้ มีตำแหน่งทางต้นทุนที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มไอวีแอล และในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งจะทำให้ได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมด ตั้งแต่พาราไซลีนไปจนถึง PET โดยไอวีแอลได้กลายเป็นผู้ผลิต IPA เพียงรายเดียวในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ในธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้เทคโนโลยีของเรา และธุรกิจที่เราเป็นผู้นำของโลก
 • เราเข้าไปทำตลาดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยการเข้าซื้อธุรกิจ PET ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิล ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศบราซิลนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของทีมของเราในทวีปอเมริกา เราเข้าซื้อโรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิล ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ และจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจดังกล่าว
 • สำหรับภายในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) เราเริ่มดำเนินการผลิต PTA อยู่ที่ 700,000 ตันต่อปีในประเทศโปรตุเกส และเริ่มดำเนินการผลิต PET อยู่ที่ 540,000 ตันต่อปีในประเทศอียิปต์ ซึ่งเราได้รับประโยชน์จากการค้าภายในประเทศและจากห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค เมื่อผนวกกับธุรกิจ IPA ในประเทศสเปนแล้ว ไอวีแอล ได้กลายเป็นผู้ผลิตที่ครบวงจรมากที่สุดในภูมิภาค EMEA ส่วนธุรกิจในทวีปยุโรปนั้น เราเชื่อว่าความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต่อสู้กับต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการคุกคามของสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การขยายสัดส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA)
 • เราได้ทำการเข้าซื้อธุรกิจเส้นใยสำหรับยานยนต์ 2 แห่งเพื่อขยายธุรกิจในแนวดิ่ง ในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมยางในรถยนต์และถุงลมนิรภัยที่มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเข้าซื้อบริษัท Kordarna และบริษัท UTT ถือเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับธุรกิจที่มีอยู่เดิมของไอวีแอล คือบริษัท PHP Fibers และบริษัท Performance Fibers อีกทั้งเป็นการเสริมกลยุทธ์ของบริษัท Glanzstoff ที่ไอวีแอลได้ดำเนินการเข้าซื้อเมื่อปี 2560
 • เราเข้าซื้อหุ้นบริษัท Avgol ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มเส้นใยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล และเป็นการเข้าซื้อกิจการแห่งที่ 2 ในธุรกิจดังกล่าวในแนวดิ่ง ซึ่งมีการขยายการผลิตตั้งแต่เราซื้อบริษัท FiberVisions ในปี 2555
 • เราจัดตั้งธุรกิจร่วมทุน 50:50 กับบริษัท Huvis ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาก่อสร้าง และดำเนินงานการผลิตเส้นใยที่มีค่าหลอมเหลวต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี โครงการนี้จะช่วยขยายธุรกิจ HVA สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มการเกื้อหนุนในธุรกิจ Feedstock ของเราอีกด้วย
 • เราเข้าซื้อกิจการ Medco บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราในการเลือกลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้น ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมทางกลยุทธ์กับโรงงานผลิต PET ในประเทศอียิปต์
 • ปี 2561 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญกับธุรกิจขนสัตว์ด้วยเช่นกัน จากการขยายธุรกิจไปในทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก เราเข้าซื้อกิจการกลุ่ม Schoeller ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยขนสัตว์พรีเมี่ยมในทวีปยุโรป การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ HVA ของไอวีแอล อีกทั้งเป็นการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจขนสัตว์อีกด้วย
เป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในกลยุทธ์ของเรา เราตระหนักได้ว่าในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ เราจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังตระหนักได้ว่าการก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีมากมายให้กับเรา

ในโลกของพลาสติก เราทำงานร่วมกับหน่วยงานและคู่ค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยให้เห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและการประเมินวัฏจักรของ PET การพัฒนาที่ยั่งยืนของไอวีแอลถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของเราในการที่จะทำให้ PET เป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตต่ำ อีกทั้งยังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และธุรกิจที่เป็นธรรม

เรากำลังมุ่งหน้าลงทุนในธุรกิจรีไซเคิล PET ทั่วโลก และเราก็รู้สึกยินดีที่บริษัทเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของโลกได้ให้การตอบรับต่อการดำเนินธุรกิจนี้เป็นอย่างดี

 • เราเข้าซื้อกิจการ Sorepla บริษัทรีไซเคิลชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของเราที่มีอยู่แล้วในทวีปยุโรป และเมื่อไม่นานมานี้ เราได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการโรงงาน Customs Polymers ซึ่งถือเป็นการซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งแรกของเรา ธุรกิจเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้กับกิจการเดิมของเรา ซึ่งเราสามารถแปรรูปเกล็ดหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้กลายเป็นพลาสติก PET รีไซเคิล หรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์มูลค่าสูงได้ เราเชื่อว่าทุกวิถีทางที่เราทำเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมและคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจนี้ จะช่วยสร้างการยอมรับการใช้พลาสติก PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ที่มากขึ้น
 • เราร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ตอัพใหม่สองแห่ง คือ Ioniqa และ Loop Industries ในการพัฒนาการรีไซเคิลสารเคมีต่างๆ อันเป็นกระบวนการที่สามารถจัดการกับขยะจากขั้นตอนการผลิตพลาสติก PET ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักรรีไซเคิลแบบดั้งเดิม เราจะช่วยทั้ง 2 บริษัทในการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางการค้าจากเทคโนโลยีเหล่านี้ และจะลงทุนในโรงงานผลิต PET ของเราเพื่อนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมารีไซเคิลเป็น PET ใหม่อีกครั้ง

การที่เราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเราเป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ของเรา สะท้อนให้เห็นความสำเร็จของเราในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างผลกำไร แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความรับผิดชอบและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี ความไว้วางใจนี้เองที่ทำให้เรายิ่งมีความทะเยอทะยานมากขึ้นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนำไปสู่การวางตำแหน่งของบริษัทฯ เราที่คู่ควรแก่วัตถุประสงค์ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

 • ไอวีแอลได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงการสร้างคุณค่าของไอวีแอลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดัชนี DJSI นับเป็นเกณฑ์อ้างอิงที่สำคัญสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับนักลงทุนและบริษัททั่วโลก
 • ดัชนี FTSE Rusell ได้จัดลำดับให้ไอวีแอลอยู่ในประเภทของบริษัทที่ดำเนินงานตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือเรียกว่า FTSE4Good ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นอิสระในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นว่าไอวีแอลได้รับการจัดลำดับอยู่ในรายงานดัชนี MSCI ESG ที่สูงขึ้น เลื่อนจากลำดับ B ในปีก่อนขึ้นเป็นลำดับ BB ซึ่งบ่งชี้ถึงการพัฒนางานด้านความยั่งยืนอย่างแน่วแน่ สำหรับการลดการปล่อยก๊าซ การลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก รวมถึงการรีไซเคิลน้ำและสารเคมี
 • ในฐานะที่ไอวีแอลเป็นผู้นำในธุรกิจรีไซเคิล เราได้แสดงความตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนในการใช้ประโยชน์จาก PET ที่ผ่านการใช้งานแล้ว และของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้โพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระดับโลกในการต่อสู้กับขยะพลาสติกของมูลนิธิ Ellen MacArthur

พนักงานของเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ พวกเขาได้ช่วยลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อชุมชนและโลก ผมรู้สึกชื่นชมความอุตสาหะของทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย

เราจะต้องอยู่อย่างคล่องตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นในอดีต สิ่งแวดล้อมภายนอกยังแสดงถึงความต้องการอยู่เสมอ วาระด้านล่างนี้อาจเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ และอาจแสดงถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

 • ในขณะนี้ ขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่สังคม หน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรมของเราให้ความสำคัญ ประเทศจีนออกนโยบายห้ามนำเข้าขยะพลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นความต้องการใช้งานของ PET ผลิตใหม่และวัตถุดิบภายในประเทศ แต่ยังคงช่วยผลักดันให้บริษัททั่วโลกมองหาทางเลือกที่ดีกว่าในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และสนับสนุนให้มีกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สืบเนื่องจากที่ประเทศจีนงดนำเข้าขยะพลาสติกและประเทศอื่นไม่สามารถที่จะรองรับอุปสงค์ที่มีอยู่ในระดับสูง ผู้ส่งออกมีแนวโน้มที่จะถูกผลักดันให้ขยายระบบรีไซเคิลภายในประเทศ และลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้น
 • ปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจากทั่วโลกเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 3.2 จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในทวีปอเมริกาและยุโรป ในอดีต อุปทานของโพลีเอสเตอร์เติบโตหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP (และเติบโตเร็วยิ่งขึ้นในประเทศจีน เป็นผลจากนโยบายระงับการนำเข้าขยะพลาสติก) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ในช่วงที่อุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์มีกำไรต่ำ (ปี 2555-2559) ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ไม่มีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มเติมมากนัก และยังมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลช่วยภาคธุรกิจให้ฟื้นตัวจากกำไรที่ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
 • บริษัทเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะปรับปรุงการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุมาผลิตบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานนี้เองก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขวด PET ให้สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มสัดส่วน PET เพื่อเติมเต็มความต้องการขอบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้น
 • ข้อดีของวงจรชีวิต PET นั้นมีอยู่มากมาย และอัตราการเก็บรวบรวมขยะที่สูงขึ้นย่อมหมายถึงอัตราการรีไซเคิลที่สูงมากขึ้นทั่วโลกด้วยเช่นกัน ความต้องการใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ คาดว่าจะส่งผลให้ PET เป็นวัสดุที่เป็นที่ต้องการมากกว่าพลาสติกชนิดอื่น และจะช่วยกระตุ้นการอุปโภคให้มากขึ้น
 • ข้อคิดเห็นต่อความเสี่ยงจากผลกระทบทางภูมิศาสตร์เป็นที่กล่าวถึงกันมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน วาระนี้เป็นข้อกังวลของคณะผู้บริหารในหลายองค์กร และส่งผลให้ทุกหน่วยงานในแต่ละประเทศมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ในตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาของอุปทานภายในประเทศ ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่แผนกจัดซื้อของแต่ละบริษัทจะใช้ผลประโยชน์จากตลาดแข่งขันราคานี้ ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงกิจกรรมทางการค้าภายในประเทศที่สูงมากขึ้น บริษัทระดับโลกหลายแห่ง รวมถึงไอวีแอล ที่มีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศเอง ก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตลาดแข่งขันนี้เช่นกัน
 • ในปี 2561 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับลดอัตราเก็บภาษีบริษัทจากอัตราร้อยละ 35 เหลืออัตราร้อยละ 21 นับเป็นก้าวสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการสร้างงานภายในประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน และสร้างแรงกดดันให้แก่ประเทศอื่นในการประเมินการปรับลดนโยบายภาษี นโยบายนี้ส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ ในการได้รับผลตอบแทนเพิ่ม อันเป็นผลให้บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงมากขึ้น ในอีกทางหนึ่ง นโยบายนี้ได้สร้างรายได้ส่วนบุคคลสุทธิให้ประชาชนสูงมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้มีอัตราการบริโภคที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
 • ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินงานตามแผนการในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และเอื้อประโยชน์ต่อต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในหลายแห่ง เช่น เม็กซิโก แคนาดา ยุโรป จีน และ อินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่าต้นทุนของหนี้สินจะยังต่ำ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าซื้อธุรกิจและการประเมินสินทรัพย์ได้
เสริมสร้างจุดแข็งและดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ
ยกระดับการซื้อกิจการและความสามารถในการพลิกฟื้นของเรา

การควบรวมกิจการได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขันของเรา เราเชื่อว่าเราต้องเติบโตแบบองค์รวม ที่ทำให้สามารถรองรับความผันผวนที่มักพบในธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบหรืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งทีมงานฝ่ายองค์กรของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดการกับความผันผวนเหล่านี้ ในขณะที่ทีมฝ่ายปฏิบัติการของเราเองก็ทำได้ดีในการบรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านต้นทุนของเรา และอย่างน้อยก็ชดเชยต้นทุนจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้น

ในฐานะผู้ประกอบการ เราจับตาดูบริษัทที่มีเทคโนโลยีและสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัย และรักษาส่วนแบ่งการตลาดของเราตามความเหมาะสม จากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามแผนกลยุทธ์ด้านที่ตั้ง ทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถวางตำแหน่งตัวเองในตำแหน่งที่ได้เปรียบเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเรา ไปพร้อมกับการปกป้องผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผมมั่นใจว่าตำแหน่งทางต้นทุนของสินทรัพย์ในกลุ่ม Necessities ของเราอยู่ในอันดับต้น เนื่องจากความเป็นเลิศของบุคลากรของเรา

ทีมผู้บริหารฯ ของเรามีประวัติอันยาวนานในเรื่องความสำเร็จในการเข้าซื้อและเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีปัญหาให้กลับมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างที่ดีของเรื่องราวความสำเร็จ คือการเข้าซื้อกิจการและการพลิกฟื้นโรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ Tuntex ในประเทศไทย ในปี 2551 (IPI ระยอง ในปัจจุบัน)

ทีมงานของเราปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได้อย่างรวดเร็วและเห็นผล โดย 1. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงาน และเสถียรภาพของโรงงาน 2. บูรณาการการผลิต PTA การผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน และการปรับปรุงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ไปพร้อมๆ กับการค่อยๆ เปลี่ยนแปลง IPI ระยอง จากเดิมที่มีการผลิตเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ ให้เป็นโรงงานที่มีการผสมผสานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ และเส้นใยที่มีมูลค่าสูงได้อย่างเหมาะสม

โดยรวมแล้ว การพลิกฟื้นของโรงงานนี้นำไปสู่การพัฒนาของกำไรและผลตอบแทนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของความชำนาญในการปฏิบัติงานระดับโลกที่เป็นเลิศของเรา และผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ ของเราจะมีเรื่องราวของความสำเร็จมากกว่านี้ และเราจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในอนาคต

เสริมสร้างทักษะในโครงการดำเนินการลงทุนของเรา

ในขณะที่เราทำได้ดีในการบูรณาการธุรกิจที่เพิ่งซื้อมาใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไอวีแอล แต่ผลตอบแทนยังคงไม่ดีนักและคงต้องพัฒนาต่อไป สิ่งที่เราตั้งใจจะกล่าวถึงคือความสามารถในการดำเนินโครงการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่และโครงการที่จะปรับปรุงต่อไปของเรา โครงการ Louisiana Cracker และ Rotterdam PTA ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของเรา ได้ดำเนินการก่อสร้างเกินกำหนดระยะเวลาและเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่โชคดีที่ทั้งสองโครงการนี้มีข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและความเหมาะสมของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งเสริมความต้องการด้านการใช้วัตถุดิบภายในบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ จะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

การลงทุนในสิ่งที่สำคัญเพื่อคงความเป็นผู้นำ
 • ทรัพยากรบุคคล – รากฐานของไอวีแอลได้ถูกสร้างขึ้นบนทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นผู้นำสูง ไอวีแอลได้เติบโตจากพนักงาน 6,000 คนในปี พ.ศ.2553 สู่พนักงานมากกว่า 18,000 คนในวันนี้ ผมเชื่อว่าพนักงานคือผู้ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จของบริษัทฯ และพนักงานก็อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯ ถ้าหากเราไม่มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ และที่ไอวีแอล เราได้ใช้เวลามากกว่าในอดีตถึงสองเท่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างวัฒนธรรมที่ยึดผลงานเป็นหลัก
 • ดิจิตอลที่ไอวีแอล – ในวันนี้ไอวีแอลยังคงอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 3.0 และกำลังศึกษาหลายส่วนของอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับเราในด้านของการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Optimization) เรากำลังพิจารณาโครงการชุดแรกอย่างใกล้ชิดและศักยภาพดำเนินการจะถูกนำโดยทีมงานที่กระตือรือร้นของที่ปรึกษาภายในและภายนอก โดยรวม เราได้ระบุมากกว่า 250 โอกาสในการสร้างมูลค่าจากการลงทุนด้านดิจิตอลใน 12 โรงงาน เรามีความตื่นเต้นอย่างมากต่อสิ่งที่จะมาถึง ทีมอุตสาหกรรม 4.0 ของเราจะได้รับการส่งเสริมและมอบหมายให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ และนำไปใช้ในโรงงานผลิตของเรา มีการรับรู้เพิ่มขึ้นภายในว่าการลงทุนในการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่จะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูด แต่ยังขับเคลื่อนเราไปสู่ระดับโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีและความสามารถที่ในที่สุดจะผลักดันมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ อย่างที่มักได้ยินกันทุกวันนี้ว่า “ข้อมูลคือน้ำมันตัวใหม่”
 • การปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม – เมื่อเราเริ่มประเมินศักยภาพในการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม จะเห็นได้ว่าในกลุ่มเส้นใย HVA นั้นมีโรงงานอยู่กระจัดกระจาย ผมเห็นโอกาสที่จะรวมโรงงานที่เราเป็นเจ้าของในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ภายใต้โรงงานขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งที่มีความได้เปรียบด้านกำลังคนและผลประโยชน์ด้านต้นทุน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
มุ่งสร้างศักยภาพ คุณค่า และอนาคต

ไอวีแอลลงทุนพัฒนาบุคคลกรและสินทรัพย์ของเราอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวคือ เราลงทุนในการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างเป้าหมายให้กับผู้นำรุ่นถัดไปในกลุ่มของบริษัทชั้นนำระดับโลก

สำหรับเรา ความพึงพอใจหมายถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราได้สร้างความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดในด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เราไม่ต้องการที่จะหยุดอยู่กับความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา บริษัทฯ จะยังคงใส่ใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษาไว้ซึ่งความคล่องตัวขององค์กรในการจับโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความเข้มแข็งจากภายในและภายนอก กล่าวคือ บริษัทย่อยในกลุ่มของเราทำหน้าที่ส่งเสริมจุดแข็งของกันและกัน ตลอดจนการดำเนินการเข้าซื้อกิจการตามกลยุทธ์จะช่วยสร้างรายได้ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

เราได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม EBITDA ของไอวีแอลอีกหนึ่งเท่าตัวภายใน 5 ปีข้างหน้า เราจะยังคงมองหาโอกาสที่ดีสำหรับการเติมเต็ม สิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างอนาคตที่มีผลกำไรที่เติบโตและยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรของเราในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นของเรานี้จะส่งผลให้เราได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกวัฏจักรธุรกิจ

เราโชคดีที่มีพนักงานผู้ทุ่มเทความสามารถกว่า 18,000 คน จาก 31 ประเทศร่วมงานอยู่กับเรา พนักงานของเราเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร และมีความสามารถที่จะนำพาไอวีแอลไปให้ไกลกว่าปัจจุบันได้

ในปี 2561 เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์เกิดขึ้น หลังจากหลายปีที่มีการขยายการผลิตสูงมากขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผลกำไรและความแข็งแรงของอุตสาหกรรม ทั้งที่อุตสาหกรรมนั้นถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้บริโภคและลักษณะแนวโน้มทางประชากร สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายภาคอุตสาหกรรม แต่เราก็ยังมองว่าเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับ เราทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ช่วงระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบส่งผลยาวนาน แต่ก็ทำให้ไอวีแอลได้รับโอกาสจากการสร้างการเติบโตผ่านการกระจายกระแสรายได้ การขยายภูมิภาค และ การควบรวมกิจการระดับต้นน้ำ

ผมคาดหวังการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเรา และผมยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกสำหรับไอวีแอล เนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมถึง Mega trend และการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งทั้งหมดนี้จะผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวคาดว่าความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ในขณะที่ความต้องการเส้นใย HVA คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ดีถึงร้อยละ 6-7 ต่อปี

เราได้ก้าวเข้าสู่ปี 2562 ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งและยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงพัฒนาตลาดใหม่และเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคที่เรายังไม่มีการดำเนินงาน เรายังคงมองหาสิ่งที่ขาดหายในรูปแบบธุรกิจของเราอยู่เสมอ ที่ซึ่งเราจะสามารถพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพ และการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจและบริษัทย่อยในกลุ่มของเรา

เราจะมุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยทำความเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขา ส่งเสริมด้านการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น มอบข้อเสนอที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการดำเนินธุรกิจ และทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและธุรกิจที่ยั่งยืน

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ธนาคาร พนักงาน และเหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อนสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนและอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

“การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปพร้อมกัน หากยึดมั่นในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็จะทำให้เราหยุดนิ่งต่อการพัฒนาในวันข้างหน้า”

--วิลเลี่ยม พอลลาร์ด

ด้วยความนับถือ

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ