นายอาลก โลเฮีย
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของเราคือการดำเนินงานระดับโลกที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค ตำแหน่งผู้นำของเราในตลาด นวัตกรรมและความเป็นพันธมิตรกับลูกค้า การบูรณาการไปยังต้นน้ำขั้นสูง และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ One IVL
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 นับเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างหนัก ทีมผู้นำของเราได้กำหนดแผนงานเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ (business continuity plan) เพื่อคุ้มครองพนักงานและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงชุมชนโดยรอบที่เรามีการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่ทันท่วงทีในระยะเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ รวมทั้งการทำงานจากที่บ้านเท่าที่เป็นไปได้ ไอวีแอลดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้น ผมจึงรู้สึกขอบคุณและรับรู้ถึงความพยายามของพนักงานด่านหน้าในทั้ง 33 ประเทศและ 123 โรงงานที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่หยุดหย่อน และประสบความสำเร็จในการดำเนินงานให้สามารถบริการลูกค้าได้ ผมรู้สึกขอบคุณพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของเราสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่เราฝ่าฝันวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ความคล่องตัวและว่องไวของไอวีแอล
เพื่อก้าวผ่านช่วงการระบาด

เมื่อโรคโควิด-19 เริ่มกระจายออกจากจุดศูนย์กลางการระบาด เราได้จัดตั้ง Global Emergency Management Team (GEMT) อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยผู้นำจากพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมอย่างว่องไวโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน 24,000 คนเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด GEMT ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานทั้ง 123 แห่งของเรายังสามารถดำเนินการต่อได้อย่างราบรื่น ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าเดินหน้าต่อได้เช่นกัน และยังสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เรายังได้ร่วมกับโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อรีไซเคิลและมอบชุด PPE ที่ผลิตจากขวด PET ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก

Indorama Management Council (IMC) ร่วมกันประชุมแทบทุกวันเพื่ออัพเดทข้อมูลความเป็นอยู่ของพนักงานและความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจของเรา และเพื่อสามารถกำหนดมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุน GEMT ทั้งในด้านทรัพยากรและกฎระเบียบความปลอดภัย เรายังคงให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเท่าที่เป็นไปได้สำหรับตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยให้มีพนักงานในสำนักงานน้อยกว่าร้อยละ 25 ในทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม แม้กลยุทธ์ในช่วงวิกฤตของเราคือการจัดการความเสี่ยงระยะสั้น แต่เราได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ทั่วโลกในระยะยาว โดยพยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน และอยู่ในกระบวนการที่มีความพร้อมให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ ในด้านการเงินเราได้จัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยรักษาสภาพคล่องให้ดีที่สุด บริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างรัดกุมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังในขณะที่ยังสามารถรักษายอดขาย และเน้นย้ำวินัยทางการเงินกับลูกค้าของเราอยู่เสมอ

เราทดสอบกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในช่วงวิกฤตและรวมการผลิตระหว่างโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนด้วยมาตรการที่ครบถ้วน ไอวีแอลยังคงรักษาการดำเนินงานเหมือนเดิมจนกระทั่งทุกวันนี้ และทีมบริหารของเรายังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดมา

พิสูจน์ความยืดหยุ่นของโครงสร้างธุรกิจต่อความท้าทายอันหนักหน่วงในปีที่ผ่านมา

การขยายกลุ่มธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลายช่วยลดผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจของไอวีแอล และกลยุทธ์การสร้างธุรกิจในแต่ละภูมิภาคได้รับการทดสอบเป็นอย่างดี แม้ในสภาวะที่ GDP ทั่วโลกชะลอตัว แต่เราสามารถทำยอดขายปี 2563 ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยปริมาณขายที่เติบโตร้อยละ 5 เมื่อเทียบปีต่อปีในกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน (ร้อยละ 18 มื่อรวมการเข้าซื้อกิจการ Spindletop) เราคาดหวังว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นโครงสร้างสำคัญและยังคงอยู่แม้การระบาดจะหมดไปการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดของเราคือ Spindletop ซึ่งในตอนนี้ได้บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของไอวีแอล อย่างเต็มรูปแบบ และทีมผู้นำที่แต่งตั้งขึ้นใหม่กำลังทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่างกลุ่มธุรกิจ

แม้ธุรกิจของเราแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นในเชิงปริมาณ แต่ก็ไม่ได้รอดพ้นจากผลกระทบต่อกำไรในช่วงโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์อย่างเคร่งครัด และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมในปี 2563 ความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั่วโลกลดลงร้อยละ 9 ทำให้ความต้องการของพาราไซลีน PTA และ MEG ลดลง นำไปสู่ราคาและกำไรที่อ่อนตัวลง ในทางกลับกัน ธุรกิจ PET พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ และบรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตด้านการผลิตและผลกำไรในปีที่ผ่านมาธุรกิจ Fibers ในกลุ่มยานยนต์และไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบเชิงลบในขณะที่เส้นใยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสร้างกำไรและผลผลิตที่ดีตลอดช่วงวิกฤตการณ์ ธุรกิจที่เพิ่งขยายได้ไม่นานอย่างออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ได้รับผลกระทบเชิงลบจากข้อได้เปรียบของ shale gas ที่ลดลงและข้อจำกัดในการเดินทาง โดยเฉพาะสินค้า commodity อย่าง MEG และ MTBE ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิต ส่วนประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม (HVA) ภายใต้ IOD แสดงผลประกอบการที่คงที่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของกำไร เราคาดว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจ MEG และ MTBE จะกลับมาสู่ระดับก่อนหน้านี้เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

ไอวีแอลเป็นบริษัทที่มีความเฉพาะตัวด้วยที่ตั้งการดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วโลก เรามีธุรกิจที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และหลากหลาย พร้อมการวางตำแหน่งเพื่อนำหน้าคู่แข่ง แม้เราจะมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลกแต่ธุรกิจของเรายังคงมุ่งเน้นระดับภูมิภาคเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างดีกับแนวทางปัจจุบันที่มุ่งสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับบริษัทท้องถิ่น เราได้พิสูจน์แล้วว่ารูปแบบธุรกิจนี้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้ดีในช่วงโรคโควิด-19 โดยรวมแล้ว Core EBITDA ลดลงร้อยละ 3 ในปีที่ผ่านมาแต่เราได้แสดงถึงความรอบคอบด้านการเงินโดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจและเงินสดจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

พร้อมเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเติบโต
ด้วยการเสริมสร้างบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญ

นับเป็นเวลาสองปีแล้วที่เราได้จัดตั้งการประชุมผู้นำสองกลุ่มหลัก ได้แก่ Indorama Management Council (IMC) และ Indorama Business Council (IBC) โดยส่วนตัวแล้วผมพอใจอย่างมากกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ได้เห็นการทำงานและวิวัฒนาการในช่วงเวลานี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคต IMC ได้ปรับโครงสร้างทีมผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนาจในการดำเนินธุรกิจเหล่านั้นอย่างอิสระ ซึ่งทำให้ IMC สามารถหันมาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจในฐานะบริษัทแม่และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของไอวีแอลในอนาคต

ผมสามารถพูดได้ว่าปี 2563 ถือเป็นปีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับบริษัทของเราด้วยความก้าวหน้าไปหลายขั้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดซึ่งได้แก่บุคลากรในตอนนี้เราได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจไว้ภายใต้การดูแลของคุณดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้วิสัยทัศน์ “One IVL” เรามั่นใจว่าจะทำให้เกิดการทำงานที่สอดประสานกันทั่วทั้งองค์กร เสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง และช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว โครงสร้างองค์กรใหม่นี้มีรูปแบบเรียบง่ายภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่ด้านการดำเนินงาน 3 ท่าน และหัวหน้าธุรกิจย่อยอีก 16 ท่าน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างทีมในระดับภูมิภาคและระดับกลุ่มธุรกิจ กระตุ้นความคิด และสนับสนุนผู้นำด้วยมุมมองแห่งการเติบโต ที่ไอวีแอล เราให้ความสำคัญกับแนวทางบริหารจากล่างขึ้นบน และนี่ถือเป็นโอกาสที่ทีมผู้นำจากทั้ง 16 ธุรกิจย่อยจะดำเนินงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งมุมมองสำหรับธุรกิจในระยะยาวในโลกที่มีความผันผวนความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือ(VUCA )เช่นนี้นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้ง 6 หน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลาง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ความยั่งยืน การจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ Lean Six Sigma ดิจิทัล และการสื่อสาร หน่วยงานเหล่านี้จะส่งเสริมธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้นำและมุ่งขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มโอกาสที่เกิดจากระบบดิจิทัล พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนโครงการความยั่งยืนต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทวีความมุ่งมั่นโดยปราศจากความหวาดหวั่น เส้นทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
แบบรอบด้านที่เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการทำงานต่างๆ

แม้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เกินความคาดหมายในปี 2563 บริษัทของเราได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ เพื่อสร้างโมเดลการดำเนินงานที่คล่องตัว ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อความซับซ้อนที่มีอยู่ในขณะนี้ และการเติบโตขององค์กรในอนาคต โครงการ ERP ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรได้แก่ ระบบ SAP S4/HANA ได้ถูกริเริ่มขึ้นและกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี ส่วนโครงการ Global Business Solutions (GBS) สำหรับหน่วยงานทางการเงินกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ สิ่งที่น่าทึ่งคือการที่โครงการที่ต้องดำเนินการทั่วโลกนี้ล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกันแบบเสมือนโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนับร้อย ซึ่งทำงานในช่วงเวลาที่ต่างกันทั่วโลก การใช้ ERP นี้จะเปลี่ยนระบบการทำงานที่หลากหลายของไอวีแอลให้เป็นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลหลักที่มีการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อลดความซับซ้อนและสร้ามาตรฐานสำหรับข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติของไอวีแอลทั่วโลก ในขณะที่ GBS จะเสริมสร้างประสิทธิผลและพัฒนาการกำกับดูแลด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียว และระบบอัตโนมัติ ในปีที่ผ่านมาเรายังได้จัดตั้งโครงการเฉพาะหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ Accounting & Finance Excellence (A&FE) ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ระหว่างทีมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและด้านการเงินทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป็นพันธมิตรสำหรับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนอย่างโครงการ Olympus แสดงความแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเริ่ม โดยสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 92 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าร้อยละ 21 สิ่งสำคัญคือการดำเนินงานนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนผมอยากแสดงความยินดีกับพนักงานของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้นำของเราในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีเพื่อศึกษาลงลึกถึงศักยภาพของธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาระดับโลก 11 ราย ขณะนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาโครงสร้างต้นทุน แต่ยังขยายขอบเขตเพื่อยกระดับโอกาสทางการค้าด้วยเช่นกัน เราได้ขยายเป้าหมายให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นและส่งผลกว้างขึ้น โดยมุ่งประหยัดต้นทุนให้ได้ 610 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 การเติบโตภายในที่ส่งผลแบบเท่าทวีจะเห็นได้ชัดในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไปจนถึงธุรกิจย่อยทั้ง 16 กลุ่ม ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดำเนินงานรอบด้าน เพื่อยกระดับการดำเนินงานแบบบูรณาการของเรา พร้อมเพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านความเป็นเลิศในการจำหน่ายและจัดหา

เรารับรู้ถึงความท้าทายข้างหน้าที่จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อให้เห็นผลจากโครงการ Olympus ในอีก 3 ปีนับจากนี้มากกว่าในปีที่ผ่านมา แต่เรายังคงมั่นใจด้วยการวางแผนอย่างชัดเจนและละเอียด ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบรับฟังแนวคิดจากล่างขึ้นบน ผ่านการทำงานของ Project Management Offices (PMO) ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย IMC CXOs และผู้นำอาวุโสอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังได้จัดตั้ง Transformation Management Office (TMO) ที่ออกแบบมาเพื่อไอวีแอลและดีเอ็นเอของเราโดยเฉพาะ โดยนำมาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่ง TMO ประกอบด้วย Chiefs of Staff ขึ้นตรงต่อสมาชิก IMC เพื่อสนับสนุน IMC และ PMO ในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้TMOได้นำเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงานระดับโลกอย่าง KEY มาใช้ ซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญและแกนหลักของโครงการ Olympus นอกจากนี้ PMO ได้จัดตั้ง Result Delivery Offices (RDO) สำหรับบางโรงงานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โครงสร้าง TMO PMO และ RDO นี้ พร้อมการทำงานกับที่ปรึกษาชั้นนำและทรัพยากรต่างๆ คือความสามารถที่สำคัญที่ IMC ได้จัดตั้งไว้เพื่อความสำเร็จของเส้นทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรอบด้านของเรา ผู้นำของเราสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่า โดยใช้เครื่องมือและแนวปฏิบัติระดับโลก ซึ่งมีโครงสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

เส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดปริมาณคาร์บอน

ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และมลพิษ เรากำลังเดินหน้าบนเส้นทางเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับลูกค้า ในปี 2563 ไอวีแอลได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ดูแลด้านความยั่งยืนระดับองค์กรเพื่อขับเคลื่อนวาระดังกล่าวเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งโครงสร้างธุรกิจของเราเป้าหมาย ESG ของเราภายในปี 2568 คือ ลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ10 ลดปริมาณการใช้พลังงานลงร้อยละ5และเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 10 ในปีนี้ เรายังได้เข้าร่วมโครงการ 50 Climate Leaders ซึ่งดำเนินโดย Bloomberg เพื่อแสดงความปรารถนาความเป็นผู้นำและเจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะสร้างต่อสู้อย่างจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรายังได้เข้าร่วม Global Plastic Action Partnership (GPAP) จัดตั้งโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งมีเป้าหมายลดปริมาณพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก

ในเดือนมีนาคม 2563 ไอวีแอลได้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือการรีไซเคิลขวด PET ครบ 5 หมื่นล้านขวด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปี 2554 ความสำเร็จด้านการรีไซเคิลระดับโลกนี้ได้ช่วยลดการใช้น้ำมันดิบไปกว่า 3 ล้านบาร์เรล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1.65 ล้านเมตริกตัน ในปี 2562 เราได้ประกาศการลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการรีไซเคิลให้ได้ 750,000 เมตริกตันต่อปีภายในปี 2566 ผมอยากเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราทราบว่าเรามีความก้าวหน้าที่ดีแม้ในวิกฤตการณ์ระดับโลกเช่นนี้ และได้ขยายธุรกิจการรีไซเคิลเพิ่มในปี 2563 เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและดำเนินโครงการต่างๆ ที่ลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลทั่วโลก นวัตกรรมของเราที่กำลังพัฒนาจะให้ความสำคัญกับวัสดุที่ยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจของเรา

ในปีที่ผ่านมา ไอวีแอลได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนกับหนึ่งในพันธมิตรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเราอย่าง Coca-Cola Beverages Philippines เพื่อจัดตั้ง PETValue โรงงานรีไซเคิลจากขวดสู่ขวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยกำลังการรีไซเคิลเกือบ 2 พันล้านขวดต่อปี นับเป็นรายแรกของประเทศฟิลิปปินส์ที่จะผลิตขวดบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล 100% นอกจากนี้ เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลอีก 3 แห่ง ได้แก่

  • AG Resinas Ltda. ในประเทศบราซิล มีกำลังการผลิตเกล็ดและเม็ด rPET 9,000 ตันต่อปี โรงงานนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งรวบรวมขวด PET ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทันที สร้างโอกาสการขยายธุรกิจเพิ่มเติม และเพิ่มข้อได้เปรียบด้านการขนส่งสำหรับไอวีแอล
  • IMP Polowat ในประเทศโปแลนด์ มีกำลังการผลิตเกล็ดและเม็ด rPET ประมาณ 27,000 ตันต่อปี โรงงานแห่งนี้ได้เสริมโครงสร้างการรีไซเคิลที่น่าสนใจสำหรับไอวีแอลในยุโรปตะวันออก
  • เราได้ขยายโรงงานรีไซเคิลใน Verdun ระเทศฝรั่งเศสซึ่งจะมีกำลังการผลิต 64,000 ตันต่อปี โดยจะเริ่มการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และจะช่วยเสริมระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนของเราในยุโรป
  • Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana, Inc.ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำลังการผลิตเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิลประมาณ 30,000 ตันต่อปี เริ่มดำเนินโรงงานรีไซเคิลแห่งแรกของไอวีแอลที่ตั้งอยู่ในบริเวณแถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

ความมุ่งมั่นของเราในด้าน ESG ยังคงได้รับการยอมรับและตอบแทน เราได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good อีกครั้ง และมีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในเดือนมีนาคมปี 2563 เราได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดสรรโดยธนาคารมิซูโฮ มูลค่า 255 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ในเดือนพฤศจิกายน 2563 International Finance Corporation (IFC) สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกได้อนุมัติสินเชื่อสีน้ำเงินครั้งแรกให้กับไอวีแอล มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการรีไซเคิลของไอวีแอล และการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทเราได้รับสินเชื่อ รวมมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดอันดับด้าน ESG ของเราและความมุ่งมั่นต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนของเรา ผู้บริหารของเรายังคงแน่วแน่กับคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ต่อผู้ลงทุน

พร้อมสร้างเปลี่ยนแปลงและดำเนินตามกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน บุคลากรของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งเกื้อหนุนด้วยระบบการทำงานต่างๆ

เราได้ผ่านช่วงเวลาการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยการเข้าซื้อกิจการหลายแห่งในทศวรรษใหม่นี้ ไอวีแอลอยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับการเสริมคุณภาพของรายได้ในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของเราได้แก่ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Fibers และธุรกิจ IOD เราเป็นผู้นำระดับโลกด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 20 สำหรับเม็ดพลาสติก PET จากข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวาง โรงงานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และขนาดโดยรวมที่เหนือกว่า ทำให้เราประสบความสำเร็จด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา เมื่อมองไปข้างหน้า เราเชื่อมั่นในอนาคตของธุรกิจ PET ของเรา ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดสำคัญทั้งเม็ดพลาสติก PET ที่ผลิตใหม่ (vPET) และ เม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) ขับเคลื่อนโดยแนวโน้มมหภาคที่โดดเด่นหลายประการ ได้แก่ อัตราการเติบโตของประชากร ความมั่งคั่งและการขยายตัวของสังคมเมือง ความใส่ใจด้านสุขภาพ และข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน ส่วน PX และ PTA ก็กำลังฟื้นตัวด้วยความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่มีสัญญาณการเติบโตอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลยุทธ์หลักสำหรับ Combined PET ของเราคือการเสริมตำแหน่งด้านต้นทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการ Olympus การลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลที่คัดสรรเป็นพิเศษ และการเพิ่มโครงสร้างธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นหนักไปที่การเติบโตในตลาดชั้นนำ การปลดล็อกคุณค่าที่เพิ่มขึ้นผ่านรูปแบบธุรกิจที่จำเพาะ รวมทั้งการสร้างองค์กรทรงพลังที่พร้อมจะคว้าโอกาส

IOD เป็นธุรกิจที่น่าสนใจด้วยข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สำหรับไอวีแอลในรูปแบบการบูรณาการทั้งแนวดิ่งและแนวนอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) และโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสำหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ เทคโนโลยี PO/MTBE ทำให้ไอวีแอลเป็นหนึ่งในผู้ผลิต PO ที่ได้เปรียบด้านต้นทุนมากที่สุดในโลก ด้วยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและลูกค้าที่หลากหลายทั้งจากภายใน (PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์) และลูกค้าภายนอกซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกที่โดดเด่น เรากำลังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำแบบบูรณาการชั้นนำในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง และได้รับประโยชน์จากวัตถุดิบที่มี ราคาต่ำ กลยุทธ์สำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจ IOD ในระยะสั้นคือการลดต้นทุนอย่างเต็มศักยภาพผ่านโครงการ Olympus การสร้างความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้แก่การดำเนินงานที่โรงงานของเรา การเพิ่มขนาดของธุรกิจผ่านการเติบโตภายในและการซื้อกิจการ และการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืน

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Fibers เราได้กำหนดแผนการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่สำคัญและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเพิ่มรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีผู้นำทีมใหม่ที่พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย ROCE สองหลักของเรา กลุ่มธุรกิจเส้นใยมีการดำเนินงานทั่วโลกที่เป็นข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างสำหรับทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจย่อยซึ่งกำลังเติบโตตามแนวโน้มมหภาค ฐานการผลิตทั้ง 42 แห่งใน 18 ประเทศกำลังตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคไอวีแอลมีส่วนแบ่งการตลาดที่เด่นชัดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เราดำเนินการพร้อมเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ของผู้นำในตลาด นอกจากนี้ ธุรกิจ Fibers ของเรามีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจด้วยตำแหน่งที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม การให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา และคุณสมบัติที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า จากการคาดการณ์และวิเคราะห์ตลาด เราคาดว่าจะมีแรงขับเคลื่อนระดับสูงที่ทำให้ความต้องการเส้นใยเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อาทิ ยอดขายยานพาหนะ การเปลี่ยนยาง และจำนวนถุงลมนิรภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มเส้นใยยานยนต์ธุรกิจเส้นใยของเราจะปรับเปลี่ยนด้วยความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ การดำเนินแผนงาน Fibers Full Potential การใช้ข้อได้เปรียบของ One IVL และการเพิ่มพูนนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

เราจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมในทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยการเพิ่มโอกาสเรียนรู้ข้ามธุรกิจ กลยุทธ์การขายข้ามธุรกิจ และการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ HVA เหล่านี้เป็นส่วนที่ IMC ให้ความสำคัญ ธุรกิจของเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการดำเนินการของ ERP และ GBS กลยุทธ์หลักของไอวีแอลในด้านนโยบายการใช้เงินสดจะเน้นโครงการที่มีผลกระทบสูงอย่าง SAP S4/HANA โครงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และโอกาสการเข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การบูรณาการธุรกิจทั่วโลก กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจนของเราคาดว่าจะช่วยลดอัตราหนี้สินของบริษัท และกำหนดชำระหนี้สินที่มีสภาวะที่ดีจะทำให้เรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยการมุ่งสู่เป้าหมาย ROCE สองหลักและเพิ่ม EBITDA อีกเท่าตัวภายในปี 2566 เรากำลังลงทุนในบุคลากรเพื่อสร้างทีมผู้นำที่แข็งแกร่งที่มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลการดำเนินงานเรายังได้สร้างโครงสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน และวางอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการเติบโต รวมถึงระบบการทำงานที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพิ่มความมั่นใจ ประสิทธิผล และความเป็นเลิศขององค์กร ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของเราคือการดำเนินงานระดับโลกที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค ตำแหน่งผู้นำของเราในตลาด นวัตกรรมและความเป็นพันธมิตรกับลูกค้า การบูรณาการไปยังต้นน้ำขั้นสูง และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ One IVL องค์ประกอบเหล่านี้จะนำพาบริษัทของเราบรรลุความมุ่งมั่นต่อสิ่งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ คน โลก และความเจริญรุ่งเรือง แนวคิดเพื่อการเติบโตของพนักงาน ไอวีแอลทุกคนทั่วทั้งองค์กรจะนำทางเราในยุคสมัยใหม่นี้

สิ่งที่ยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้ไม่ใช่จุดที่เรากำลังยืนอยู่ แต่เป็นทิศทางที่เรากำลังเคลื่อนไป ในการมุ่งสู่ท่าเรือแห่งสวรรค์ บางครั้งเราต้องเดินเรือไปกับสายลม และบางครั้งต้องต้านมัน แต่เราต้องเดินเรือต่อ ไม่ล่องลอย หรือทอดสมอหยุดอยู่กับที่

- Oliver Wendell Holmes Sr.

ด้วยความเคารพนายอาสก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ