เราคือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ชั้นนำระดับโลก

ตั้งอยู่ใน 35 ประเทศ

148 โรงงาน

26,000 พนักงาน
คน

รายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(ปี 2565)

ธุรกิจหลักของบริษัท

วัตถุดิบ ( Integrated Oxides and Derivatives)

พลาสติก (Combined PET)

เส้นใย (Fibers)

ตำแหน่งทางผู้นำ

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม รายได้มากกว่าร้อยละ 70 ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลากหลายผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า:

 • ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิต PET โพลิเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปยุโรป
 • ผู้ผลิต PET รีไซเคิลอันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นใยสั้นโพลีโอเลฟินและเส้นใยbicomponent อันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษอันดับ 1 ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิตเส้นด้ายแบบปลายเดี่ยวสำหรับยางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์บริสุทธิ์ อันดับ 1 ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิตเส้นด้าย พอลิเอไมด์ 6.6 สำหรับถุงลมนิรภัยอันดับ 2 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นด้ายเรยอนสำหรับยางรถยนต์ อันดับ 2 ของโลก
 • ผู้ผลิตสิ่งทอโพลีเอสเตอร์สำหรับยางรถยนต์อันดับ 2 ในประเทศจีน
 • ผู้ผลิตสารตั้งต้น IPA อันดับ 2 ของโลก และเพียงผู้เดียวในทวีปยุโรป

1 ใน 2

ของผ้าอ้อมเด็กเกรดพรีเมี่ยมทั่วโลก

1 ใน 4

ของถุงลมนิรภัยทั่วโลก ผลิตจากเส้นด้ายของไอวีแอล

1 ใน 5

ของขวดพลาสติกทั่วโลกผลิตจากเม็ดพลาสติกของเรา

2nd Largest

Largest Ethylene Oxide producer in the US

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจโพลีเอสเตอร์ในส่วนของปิโตรเคมีขั้นกลาง ทั้งในแง่ขนาด การรวมธุรกิจ และการมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น รวมถึงการทำกำไร และการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษัทฯมุ่งสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

การบูรณาการแนวดิ่งตามกลยุทธ์ของเรา หมายถึง การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการขนส่ง ตลอดจนความได้เปรียบด้านต้นทุน และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่เพียงพอ การบูรณาการผ่านการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในลักษณะเช่นนี้ ทำให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในวัฏจักรอุตสาหกรรม ช่วยพัฒนาคุณภาพ และความสามารถในการคาดการณ์รายได้

เราขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากบริษัทในกลุ่มของเราทั่วโลกถูกส่งมอบไปยังลูกค้าของเราในกว่า 100 ประเทศ

เรามีการเพื่อสร้างความหลากหลายของรายได้ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) การมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม HVA เช่นนี้ ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ HVA เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรดี ขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการพัฒนาการใช้การและได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความได้เปรียบนี้ สร้างความแตกต่างให้แก่เรา และช่วยเพิ่มความาสามารถในการแข่งขัน