ธุรกิจสารตั้งต้นของเรา สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทด้านการบูรณาการแนวดิ่ง สร้างความแตกต่างให้แก่เรา เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เรามีการบูรณาการวัตถุดิบต้นน้ำที่ใช้ในการผลิต PET และโพลีเอสเตอร์ ซึ่งการส่งมอบวัตถุดิบ ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุน

โรงงานสารตั้งต้นของเรา

สารตั้งต้นที่เราผลิต ได้แก่ วัตถุดิบพาราไซลีน (PX) กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) กรดไอโซพทาลิกบริสุทธิ์ (PIA) เนพทาลิก คาร์บอกร์กซิเลท (NDC) โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) และสารอนุพันธ์ต่างๆ ของเอทิลีน ออกไซด์ (EO) ที่ได้ระหว่างการผลิต โดยสัดส่วนของสารตั้งต้นที่ผลิตได้ จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม

กระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์/ไกลคอล

เอทิลีน ไกลคอล (EG) ผลิตจากเอทิลีนที่ได้จากก๊าซของเหลวจากธรรมชาติหรือ นาพตาจาน้ำมันดิบ สารชนิดนี้มักใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ PET สารป้องกันการแข็งตัวของน้ำ ฟิล์ม และเม็ดชิพ

โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ผลิตจากการไฮเดรชั่นของ EO มักใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และเม็ดพลาสติก PET โดย มักใช้ MEG ในการใช้งานที่ต้องการวัตถุดิบที่มีจุดเยือกแข็งต่ำมาก เช่นวัตถุดิบในสารหล่อเย็นสำหรับรถยนต์

ไดเอทิลีน ไกลคอล (DEG) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดร่วมกับ MEG ในกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) โดยDEG ถูกนําไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบรวมถึงในการผลิตโพลีเอสเตอร์โพลีออล (Polyester Polyols) เม็ดโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Polyester Resin) เตาความร้อน การผลิตมอร์โฟลีน (Morpholine) สีและสารเคลือบ สารเสริมพลาสติก (Plasticizers) น้ำยาซักผ้า ปูนซีเมนต์บด ตลอดจนใช้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสําหรับการผลิตโพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene Glycol)

ไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) โดยไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) เป็นสารหลักในการใช้งานแยกไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ การใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การฆ่าเชื้อในอากาศ วัสดุเรซิ่นสำหรับกระจกรถ รวมถึงเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นกลางสำหรับโพลีเอทิลีน ไกลคอล

เอทิลีน ออกไซด์ บริสุทธิ์ (PEO) เป็นสารที่ใช้ในการผลิตสบู่ ผงซักฟอก และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม อาทิ น้ำมันเบรค ยาฆ่าแมลง รวมถึงโฟมยูรีเทนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พาราไซลีน (PX) เป็นอนุพันธ์ในห่วงโซ่ปิโตรเคมี และเป็นวัตถุดิบผลักในการผลิตสารตั้งต้น PTA

กรดเทเรฟทาลิก บริสุทธิ์ (PTA) เกิดจากปฏิกริยาออกซิเดชั่นของพาราไซลีน (PX) ซึ่งเป็น อนุพันธ์ในห่วงโซ่ปิโตรเคมี สารตั้งต้นชนิดนี้ เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายแป้ง ไม่มีสี ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต PET และโพลีเอสเตอร์

กรดไอโซพทาลิก บริสุทธิ์ (PIA) ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติก PET และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีและสารเคลือบต่างๆ อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้สาร PIA อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA products) ปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตสาร PIA ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

เนพทาลีน ไดคาร์บอกซิเนท (NDC) เป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ และเม็ดพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ อาทิ แผ่นหน้าจอLCD และเทปบันทึก สาร NDC อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA products) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิต NDC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อฝ่ายขาย

เรายินดี ให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่าน

Ask Us