เป้าหมาย

ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากรกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม

ลูกค้าคือเหตุผลในการดำรงอยู่

เราประเมินตนเองจากความสำเร็จของลูกค้าของเรา เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่แตกต่าง

บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัท และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงเคารพในความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโต

เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

ในสภาวะทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายอมรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และความเป็นเอกลักษณ์ เราดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และสร้างดุลยภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตของธุรกิจและกำไรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Download Indorama Ventures' statements in other language

As we are a global company located in different countries, our vision, mission, and values stay constant and relevant to the different cultures. The below are our vision, mission, values translated into the different languages where we are present.