จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมถึงกรรมการทุกคนในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนทั้งหมด

ดาวน์โหลดภาษา

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนทั้งหมด นอกเหนือจากกรรมการของบริษัท

ดาวน์โหลดภาษา

ในบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส มีเป้าหมายที่จะเชิญซัพพลายเออร์ทุกเจ้ามาร่วมยึดถือหลักการในจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

ดาวน์โหลดภาษา